VISIE
 
De ontwerpmethodiek van het bureau is erop gericht een zo breed mogelijk inzicht te verwerven in de globale projectdefinitie (ruimtelijke, sociale, functionele en technische aspecten). Deze attitude maakt het mogelijk duurzame projecten te ontwikkelen die zich als een evidentie in de omgeving innestelen. Wij streven ernaar gebouwen te concipiŽren die door hun duurzaamheid, eenvoud en essentie de tijd trotseren.
 
De vraag naar herbestemming en renovatie is een terugkerend thema binnen het portfolio van Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN. De realisatie van gebouwen vindt steeds minder plaats op blanco locaties, maar verschuift naar de plaatsen die de sporen van het verleden dragen. Aan de hand van een minimaal aantal verfijnde interventies trachten wij de revitalisatie van waardevolle gebouwenclusters te herorganiseren.
 
We streven naar duurzaamheid in zijn meest brede betekenis. Naar gebouwen en structuren die de tijd trotseren, die onvoltooide eeuwigheid bezitten en meerdere levens kunnen leiden. We streven naar een maximaal hergebruik, naar verantwoord materiaal gebruik. Perfect geÔsoleerde, lichtdichte gebouwschillen. We focussen op low tech en rendementsvolle technologische toepassingen.
 
Ontwerpen is zoeken naar ordening. De methodiek om tot een gelaagde ordening van ruimte, plaats en object te komen, is de gemeenschappelijke deler van onze projecten. Door de klemtoon te leggen op een doorgedreven ontwerphouding wordt de maatschappelijke relevantie van architectuur als uitgangspunt genomen. Estheticisme, stijl of vooringenomenheid boeien ons niet.
 
In het realisatieproces staat de dialoog met de bouwheer centraal. Het antwoord op zijn vraag is niet opvoorhand gekend. Copy-paste van vorige projecten is geen optie. We stellen graag de gekende oplossingen in vraag en zoeken vanuit diverse invalshoeken naar innovatieve, rendabele en duurzame antwoorden op de vraag van de bouwheer.
 
Het is onze overtuiging dat de uiteindelijke betekenis van architectuur gegenereerd wordt door de gebruikers. Het gebouw en de plek worden geleefd, toegeŽigend, geliefd, verbruikt en verguisd. Een boeiende interactie tussen gebruiker en bebouwde omgeving is het uiteindelijke doel, architectuur als bijdrage aan de publieke, sociale ruimte.