WONING VERDICKT - DE VOS
titel: verbouwen van een magazijn tot woning
locatie: Antwerpen-Noord
bouwheer: Verdickt - De Vos
ontwerp 2000 - uitvoering 2002
onderscheidingen: selectie 'Awards van de Belgische architectuur 2003'
publicatie:
fotograaf: First Edition © Jackie Borromeo, © Roymans
Situering
Het magazijn is gelegen in Antwerpen-Noord. Een stadsdeel dat door zijn organisch, explosief gegroeid stedelijk weefsel gekenmerkt wordt door bouwblokken met extreem hoge densiteit. Zoals vele depots en magazijnen in deze sterk verpauperde buurt, nestelt het magazijn zich tot in het centrum van het bouwblok. Een groen of open binnengebied is onbestaande.
 
Concept
Om het 2-bouwlagen hoge volume dat op de straatzijde na volledig gesloten was, geschikt te maken voor gebruik, werden licht- en luchtschachten uitgesneden uit het bestaande bouwvolume. De ontstane buitenkamers en stadstuinen vormen openruimten in het hart van de onzichtbare stad.
 
Het L-vormige grondplan van het magazijn is opgebouwd uit twee rechthoekige ruimten. De betonnen structuur die beide ruimten in vijf traveeŽn verdeelt, bepaalt nauwkeurig de plaats van de perforaties. De aanpassingen aan de casco structuur zorgen voor licht en lucht, de verder inrichting is tot een minimum beperkt.
 
De strategie van inbreiding en uitpitting neemt de verdichte, karaktervolle typologie van het stedelijke weefsel als uitgangspunt. De onzichtbare stad vormt aldus een potentieel voor de opwaardering en heropleving van de wijk.